Login

Trajektna luka Split: O nama

Donošenjem Zakona o morskim lukama (NN 108/95) definirana je pretvorba postojećih društvenih poduzeća luka, lučke djelatnosti i njihovo obavljanje, osnivanje i djelatnost lučkih uprava, izrada diobenih bilanci, te dodjela prvenstvene koncesije trgovačkim društvima nastalim pretvorbom postojećih društvenih poduzeća luka.

Trgovačko društvo Trajektna luka Split d.d. je nastalo pretvorbom društvenog poduzeća „ODRŽAVANJE I IZGRADNJA LUKA “p.o. Split u dioničko društvo, sukladno Zakonu o morskim lukama (NN 108/95). Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu dana 20.12.1999. rješenjem broj Tt-99/2784-4 pod tvrtkom TRAJEKTNA LUKA SPLIT d.d.

Povijesni pregled